Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
СБОРНИК “НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СРЕДНОТО БРАЗОВАНИЕ”

Сборникът е печатно издание с подменяеми страници. Предназначен е за ръководителите на детски градини, училища и обслужващи звена, за специалистите по образованието в общините и за експертите в РИО на МОН. Сборникът съдържа актуалната нормативна уредба на средното образование, събрана в два тома и подредена в четири тематично обособени раздела:

I. Общи и устройствени нормативни актове – съдържа Конституцията на РБ и още 6 закони и правилници.

II. Организация и управление на средното образование – съдържа Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на ЗНП и още 56 закони, правилници, наредби, инструкции указания и длъжностни характеристики.

III. Финансови отношения – съдържа Закона за облагане доходите на физическите лица, Закона за счетоводството и още 25 закони, ПМС, наредби, инструкции, правила, указания и тарифи.

IV. Трудово-правни отношения – съдържа Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и още 17 закони, правилници, наредби и писма.

Сборникът се обновява на абонаментен принцип четири пъти годишно чрез добавяне на нови документи и подмяна на страници в променените документи. Абонаментният период е едногодишен (от октомври на текущата до септември на следващата година), като за първата година абонаментът се прави при закупуването на сборника.

Цени:

В момента тиражът на сборника е изчерпан.

За клиентите, които го имат, абонаментът за актуализация за периода октомври 2011 г. – септември 2012 г. е
67.20 лв. до 30 ноември 2011 г.
72.00 лв. след тази дата

начало на страницата