Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ СЕДРА - АВТОМАТИЗИРАНО СЪСТАВЯНЕ НА СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯ

СЕДРА работи в съответствие с изискванията на Наредба № 10 на МЗ и не изисква лицензирането на никакъв допълнителен софтуер

Генерирането на базата данни може да стане по два начина:

 • чрез прехвърляне от програмния продукт АДМИН
 • чрез въвеждане на всички данни в СЕДРА, като процесът е максимално улеснен
 • Спецификата на всяко училище се отчита чрез допълнително въвеждане на:

 • начин на провеждане на часовете по различните предмети;
 • делене на паралелките на групи и създаване на сборни групи от няколко паралелки;
 • класни стаи и/или кабинети (възможна е работа в режим, при който тяхното натоварване не се следи);
 • ограниченията дадени учители да не преподават в определени дни и/или часове;
 • предварително ръчно планиране на определени часове.
 • След приключване на автоматичното редене разписанието може да се редактира ръчно, при което има постоянен контрол дали желаното от Вас разместване на часовете е възможно.

  Осигурена е възможност за разпечатване на разписанието на паралелките, на учителите и на кабинетите.

  Продуктът е придружен от ръководство за работа.

  Цената на СЕДРА е 162 лв. (с включен ДДС)

  Внимание! Посочената цена включва инсталационен диск, печатно упътване за работа и едногодишен лиценз за работа (два учебни срока).

  След изтичането на лиценза той може да бъде подновен след заплащане на абонаментна такса от 150 лв. (с включен ДДС).

  През всеки лицензионен период фирмата гарантира на абонатите си отстраняването на евентуално открити грешки в програмата и изпращането на разработени нови версии.

  начало на страницата